Z teki pana Waldemara

Pan Piłsudski - stare pocztówki z teki pana Waldemara

Waldemar Jerzy Wróblewski, rodowity lublinianin z wykształcenia inżynier budownictwa, wieloletni projektant Miastoprojektu- Lublin i Pracowni Konserwacji Zabytków, z zamiłowania kolekcjoner, najwcześniej zainteresował się filatelistyką, od 1962 zrzeszony w Polskim Związku Filatelistów, w latach 80-tych członek Komisji Zbioru Regionalnego przy Z. O. P Z F. Przewodniczący Koła PZF. Interesuje się dziejami naszego regionu, a szczególnie Lublinem. Jego zainteresowania kolekcjonerskie obejmują więc takie dziedziny jak : bibliofilstwo, numizmatyka i medalierstwo, a od kilku lat filokartystyka - tematyka regionalna, patriotyczna i artystyczna.
Uczestniczy często w wystawach prezentując chętnie swoje zbiory. Gromadząc rożne przedmioty stara się możliwie dużo o nich wiedzieć , stąd szybko stał się ekspertem w wielu dziedzinach, chętnie dzielącym się swoją wiedzą z innymi kolekcjonerami.

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Zbigniew Nestorowicz

Sala Renesansowa

Pan Piłsudski i Jego Legiony - na starych pocztówkach z teki Pana Waldemara w 100. rocznicę wymarszu po wolną Polskę. III część cyklu.

© Dział Programów - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie