Chodźcie na wesele

Stowarzyszenie Zespół Tańca Ludowego "Mały Głusk"

Stowarzyszenie Zespół Tańca Ludowego "Mały Głusk"

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie