Cielesność ;Red Green Blue/ wystawa Małgorzaty Bałdygi

Od kilku lat przyglądam się pracom Pani Małgorzaty i nie ukrywam, że kibicuję jej doświadczeniom związanym z eksploracją zjawisk z obszaru cyfrowego makro świata i przełożenia ich na formę graficzną. Wybór graficznego materiału wyjściowego, odczytywanie oraz zrozumienie specyfiki formy tak niezbędne do konstruowania jednorodnej stylistycznie wypowiedzi, ma decydujący wpływ na końcowy obraz graficzny. Sukces koncepcji artystycznej zawartej w zestawie prac w dużym stopniu zależał od procesu konstruowania obrazu oraz uwzględnienia czynnika przypadku związanego z tym co podświadome. W ostatnim okresie, Pani Małgorzata przyśpieszyła proces definiowania problemu warsztatowego jak i kompleksowej idei artystycznej.

Prace jej są, jak sama autorka mówi, konsekwencją użycia komputera do tworzenia obrazu i dominacji wizualności nad treścią. Forma, która jest przedmiotem przekształcania i przetwarzania, wynika w części z potrzeby badania nowego medium jak również z fascynacji nią. Narzędzie, którym się posługuje przekształca formę zgodnie z matematyczną regułą i tu zbliża się do charakteru występującej w naturze formy zwanej - naturalnie ukształtowaną. Działania Pani Małgorzaty wynikają z przekonania że obraz, który z pozoru jest abstrakcyjny, niesie pewien rodzaj treści i jestem pewien, że w dużym stopniu ma to związek ze wspomnianym podobieństwem. Akcentuje takie cechy, które sprzyjają własnemu odkryciu jak: płynność i ruch, ale i możliwość włączenia w kreację procesów multiplikacji, deformacji, konstrukcji i dekonstrukcji. Zestawy prezentowanych prac to przykład prezentacji rezultatów odkrycia formy przez autorkę ale również zatrzymania procesu w najbardziej intrygującej fazie jej przekształcania. Prace te dowodzą, że eksperyment artystyczny dotarcia do istoty nowego medium, zaowocował ciekawymi rezultatami oraz wiedzą niezbędną do podejmowania dalszych kroków w obszarze konstruowania obrazu wirtualnego a w dalszej kolejności grafiki cyfrowej. Autorka wyłapuje te szczególne formy i przez wielokrotne powiększenie nadaje im artystycznego znaczenia. Mówiąc o całości prezentowanego cyklu grafik, mamy do czynienia z ciekawym i jednorodnym pokazem.

Pani Małgorzata posiada własny, rozpoznawalny język graficznej ekspresji, który ujawnił się i wykrystalizował się w pełni, tym samym stał się znakiem firmowym artystki. Poszukiwania nowych form ekspresji i sposobów komunikacji w skomplikowanym, ciągle zmieniającym się pejzażu szeroko rozumianej kultury wizualnej, dobitnie zaznaczają jej obecność w świecie grafiki w Polsce.

Adam Romaniuk

 

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie