Lublin Pana Jana

Lata 40-50

© 2003 Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie