0

To mój Lublin - Był sobie Lublin
z kolekcji Waldemara Wróblewskiego


Lata dwudzieste.

0
© 2001 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie.