mdk2
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 w Lublinie
ul.Bernardyńska 14a, PL 20-950 Lublin
tel./fax +48 (81) 53-208-53,
e-mail:mdk2@mdk2.lublin.pl
http://www.mdk2.lublin.pl
To mój LublinWystawy:
  1. Piotr Perczyński - Lublin - "Fotografie w technice gumy".
  2. Zenon Embinger - "W cieniu wielkiej wieży".
  3. Lublin na starej pocztówce cz.I 1899 - 1915 ze zbiorów Waldemara Wróblewskiego.
  4. Lublin - technika mieszana - projekt Barbara Bałdyga, foto. Piotr Maciuk.
  5. Lublin nocą - wystawa zbiorowa.
  6. Jarosław Piotrowski - Lublin w fotografii przetworzonej.
  7. Andrzej Rożek - Portret we wnętrzu.
szczegóły


© 2000 Dział Programów i Promocji MDK 2 w Lublinie. HTML - Tomasz Gospodarczyk.