Płk. pil. Zdzisław Górecki - życie pilota

Pożegnanie Pułkownika
18 IV 2017 r.

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie