Płk. pil. Zdzisław Górecki - życie pilota

Wystawa

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie