Szkoły Lotników

Makieta Fabryki Samolotów

© Dział Programów- Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie