Szkoły Lotników

Aeroklub Lubelski w okresie II Rzeczpospolitej (wystawa - VI 2016)

galeria w przygotowaniu
© Dział Programów- Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie