Szkoły Lotników

Konkurs plastyczny - lotniczy, maj 2015

© Dział Programów- Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie