Szkoły Lotników

X Rocznica nadania imienia Dywizjonu 301 Szkole Podstawowej w Leszkowicach,
10 V 2018 r.

galeria w przygotowaniu
© Dział Programów- Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie