26 lat Okrętu ORP Lublin

26 ROCZNICA PODNIESIENIA BANDERY
NA OKRĘCIE ORP LUBLIN
12.10.2015 r.


Artykuł w "Kurierze Lubelskim", 13.10. 2015 r., więcej-->

© Dział Programów - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie