Oferta zajęć
Działu Edukacji Artystycznej
Młodzieżowego Domu Kultury nr 2

Pracownia
plastyczna

Pracownia
tańca

Pracownie
muzyczne

PRACOWNIA PLASTYCZNA
nauczyciel: Anna Staniak

PRACOWNIA PLASTYCZNA MDK2 dysponuje ofertą zajęć stałych dla dzieci i młodzieży oraz różnorodnymi formami zajęć warsztatowych.

    Proponujemy Ci udział w grupach zajęciowych:
  • 100 TECHNIK PLASTYCZNYCH dla dzieci (różnorodne techniki malarskie i rysunkowe, papieroplastyka, techniki graficzne, mieszane, zabawy plastyczne rozwijające sprawność manualną i wyobraźnię)
  • GRAFIKA dla dzieci i młodzieży (linoryt, monotypia, sucha igła, techniki druku alternatywnego, grafika komputerowa, projektowanie graficzne)
  • RYSUNEK STUDYJNY dla młodzieży (rysunek ołówkiem, sepią, węglem, tuszem, techniki mieszane, tematy podstawowe: studium martwej natury i postaci )
  • ANIMACJA KULTURY dla młodzieży (wydarzenia artystyczne _od kuchni_ - organizacja i prowadzenie wernisaży, koncertów, spotkań autorskich, nauka pisania scenariusza wydarzenia, recenzji z wydarzeń kulturalnych, tworzenia identyfikacji medialnej wydarzenia)

W ofercie zajęć stałych poza poznawaniem różnorodnych technik plastycznych zapraszamy Cię do udziału w konkursach, wystawach (prowadzimy Galerię Pracownia w której prezentujemy prace naszych wychowanków), wycieczkach edukacyjnych, spotkaniach z artystami i animatorami kultury, wystawach i projektach edukacyjnych. W czasie wakacji i ferii będziesz mieć możliwość udziału w ciekawych zajęciach warsztatowych, organizowanych we współpracy z innymi pracowniami i artystami (m.in. warsztaty batiku, technik repuserskich, rzeźbiarskich) oraz w wyjazdach plenerowych.

Pracownia Plastyczna MDK2 na Facebooku

PRACOWNIA TAŃCA
nauczyciel: Małgorzata Wojcieszuk

ZAJĘCIA Z HISTORYCZNEJ ŻONGLERKI FLAGAMI dla młodzieży


Zapraszamy do udziału w unikatowych, pełnych energii zajęć z historycznej ŻONGLERKI FLAGAMI. Ta popularna we Włoszech forma wreszcie zaistniała w Lublinie. Żonglerka doskonale rozwija sprawność, koordynację a także pamięć. Przyjdź koniecznie na warsztaty!!! Zajęcia prowadzi p. Małgorzata Wojcieszuk; sala gimnastyczna LO Vetterów w Lublinie.


ZAJĘCIA TANECZNE I ZABAWY TANECZNE dla dzieci
"TANIEC TOWARZYSKI DWORSKI"

Propozycję tych zajęć kierujemy do dzieci w wieku od 6 lat. Podczas zajęć nie zabraknie zarówno zabaw integracyjnych, zabaw rytmicznych i tanecznych jak i nauki tańca. Dzieci poznają różne elementy tańca min taniec towarzyski, jak też taniec historyczny doby Średniowiecza, Renesansu i Baroku, pełen gracji i wdzięku. Zajęcia te mają na celu naukę tańca, uwrażliwianie na muzykę, kształtowanie poczucia rytmu, budzenie i rozwój zainteresowania tą uniwersalną formą sztuki jaką jest taniec. Zajęcia prowadzi p. Małgorzata Wojcieszuk; sala 11 MDK nr 2.

ZAJĘCIA TANECZNE dla MŁODZIEŻY
"TANIEC DWORSKI"

Młodzież gimnazjalną, licealną i studentów zapraszamy na unikatowe zajęcia z tańca dawnego. Tutaj rozwiniecie swoje zainteresowania i pasje związane z "żywą historią" jak również doskonale wzmocnicie swoją sprawność fizyczną, pamięć i koordynację. Poznacie różne elementy tańca min początki i rozwój tańca towarzyskiego, taniec doby Średniowiecza, Renesansu, Baroku i XIX wieku. Zajęcia będą wzbogacone warsztatami teatralnymi w celu wzmocnienia swojej prezentacji scenicznej. Najlepsi tancerze dołączą do Zespołu Tańca Dawnego "Belriguardo", który od lat reprezentuje Lublin w kraju i za granicą.

ZAJĘCIA TANECZNE dla MŁODZIEŻY
"TANECZNE LATA 20-te i 30-te"Jeśli chcesz poczuć atmosferę przedwojennego kina i lubisz retro koniecznie przyjdź na te zajęcia. Tutaj nauczysz się Charelstona, Tanga, Walczyka a także szalonej Mamby. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w organizowanych przez nas potańcówkach, spektaklach tanecznych.

ZESPÓŁ TAŃCA DAWNEGO "BELRIGUARDO"
grupa zaawansowana

Zespół Tańca Dawnego Belriguardo - "piękny widok" to spotkanie z tańcem, muzyką, teatrem i historią i żonglerką flagami. Zespół stylem nawiązuje do epoki średniowiecza, renesansu baroku, XIX wieku a także prezentuje tematykę lat 20-tych i 30-tych. Występy zespołu mają formę teatralno- taneczną, gdyż oprócz dworskiego tańca zespół pantomimicznie pokazuje dawne konwenanse a narrator deklamuje sławnych Polskich wieszczów: Jana Kochanowskiego, Reja, Klonowica. Aby podkreślić charakter epoki, zespół występuje w ubiorach szytych na wzór mody panującej w danej epoce. Występy zespołu są lekcją historii, sztuki a także kultury dworskiej. Inicjatorką i choreografką zespołu jest Małgorzata Wojcieszuk. Zespół otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Fituc w Casablance(Maroco) w 2014 r a także jest laureatem II miejsca na Międzynarodowym Konkursie Tańca Dawnego "Pawana 2007" we Wrocławiu, oraz laureatem III miejsca konkursu "Pawnana 2006". Zespół rokrocznie występuje z Okazji Dni Lublina, Jarmarku Jagiellońskiego, Nocy Kultury ,reprezentuje Lublin podczas Międzynarodowego Festiwalu Tańców Dworskich "Cracovia Danza" w Krakowie, podczas "Pavany" we Wrocławiu i "Korowodu" w Warszawie. Grupa "Belriguardo" występuje nie tylko w kraju ale również za granicą min. W czerwcu 2014 zespół występował w Marocko-Casablanka, w 2013 roku zespół występował na festiwalu w Łucku, w 2011 na Festiwalu Kultury Średniowiecza w Bergen-Norwegia, w marcu 2010 roku brał udział w festiwalu teatralnym w Maroko- Agadirze. Zespół występował też we Lwowie i na Węgrzech. Zespół bardzo często występuje przy akompaniamencie muzyki dawnej, wykonywanej przez Zespół "La Folia" z MDK nr 2 w Lublinie.

PRACOWNIE MUZYCZNE
nauczyciele: Piotr Gawryjołek oraz Marian Pędzisz

ZAJĘCIA WOKALNE
nauczyciel prowadzący Marian Pędzisz

Zajęcia w miłej i przyjaznej atmosferze, praca na profesjonalnym sprzęcie. Przygotowanie z zakresu właściwej emisji głosu, dykcji, interpretacji. Opracowanie repertuaru składającego się z piosenki polskiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej. Zajęcia przygotowujące do udziału w festiwalach miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

PRACOWNIA MUZYCZNA
nauczyciel prowadzący Piotr Gawryjołek

GRUPY GITAROWE (POCZĄTKUJĄCA)

Zajęcia przeznaczone są dla osób pragnących uczyć się podstaw gry akordowej na gitarze. Program nauczania będzie obejmował naukę podstawowych akordów oraz rytmów a także naukę akompaniowania do prostych piosenek. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz studentów.

GRUPA GITAROWA (ZAAWANSOWANA)

Zajęcia przeznaczone są dla osób które chcą rozwinąć swoje umiejętności gry na gitarze. Program nauczania będzie obejmował naukę czytania zapisu tabulatury gitarowej oraz czytania nut. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz studentów.

ZAJĘCIA GRUPY BĘBNIARZY

to spotkania z rytmem i grupą instrumentów perkusyjnych jakimi są werble i bębny. Zajęcia bębniarskie to miły sposób na aktywne spędzenie czasu dla dzieci i młodzieży. Celem zajęć grupy bębniarskie jest zainteresowanie jej uczestników grą na bębnach, rozwinięcie poczucia rytmu oraz zabawa rytmem i dźwiękiem wydobywanym z tych instrumentów. Podczas zajęć rozwijane są techniki gry na bębnach oraz kształtowane jest poczucie rytmu poprzez naukę różnego rodzaju ćwiczeń i schematów rytmicznych wykorzystywanych podczas pokazów. Zespół Bębniarzy towarzyszy Historycznemu Zespołowi Żonglerki Flagami. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich oraz studentów.

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY MUZYKI DAWNEJ

Zespół instrumentalny prezentuje muzykę dawnej Polski i Europy. Repertuar zespołu obejmuje utwory okresu: Średniowiecza, Renesansu i Baroku. W swoim założeniu ma towarzyszyć zespołowi wokalnemu oraz zespołowi tańca dawnego, przybliżając kulturę i zwyczaje epok minionych. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby które grają na instrumentach muzycznych (wiolonczela, skrzypce, obój, flet, gitara, instrumenty perkusyjne).

ZESPÓŁ WOKALNY MUZYKI DAWNEJ

Zespół wokalny muzyki dawnej jest zespołem wykonującym utwory jedno i wielogłosowe okresu: Średniowiecza, Renesansu i Baroku. Wykonuje muzykę świecką i sakralną kompozytorów polskich jak i europejskich. W ramach zajęć uczestnicy poznają utwory wokalne i wokalno-instrumentalne wymienionych epok. W oparciu o poznane utwory kształtowana będzie ich muzykalność oraz emisja głosu (prawidłowy oddech, dykcja, śpiew). Zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych, średnich i studentów, którzy potrafią śpiewać i mają dobry słuch muzyczny.