WYSTAWA

100 lat
Wielkiego
Lublina

100 lat Wielkiego Lublina
cz. I - Most inżyniera Lutosławskiego z lubelskiej rogatki
trafia do środka Lublina

Marian Lutosławski

Marian Lutosławski urodził się w szlacheckiej rodzinie w 1871 roku w Drozdowie. Zginął 5 września 1918 roku w Moskwie, rozstrzelany przez bolszewików.

Dyplom z inżynierii elektrycznej uzyskał na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt, w Niemczech. Był wynalazcą, polskim działaczem społecznym i politycznym, przedsiębiorcą, pionier w zastosowaniu żelbetonu w budownictwie oraz silnika diesla do wytwarzania prądu.