Ludzie Lotniska - listopadowe wspomnienie

GALERIA PO SCHODACH

MDK 2 w Lublinie , Bernardyńska 14a

I LUBELSKI KLUB SENIORÓW LOTNICTWA

ZAPRASZAJĄ NA

Wystawę, spotkanie lotnicze we wtorek, 26.10.2010 o godz. 14.30 i film

WYSTAWA: Ludzie Lotniska - listopadowe wspomnienie (czynna do 15 listopada)

wystawa fotografii grobów na wszystkich lubelskich cmentarzach, oraz w USA, Kanadzie, Warszawie, Świdniku, Bełżycach, Babinie, i Wąwolnicy ok. 150 konstruktorów, lotników, spadochroniarzy, mechaników związanych z lubelskimi aeroklubami.

Autorzy: Janusz Stachowicz, Lech Kasprowicz, Jacek Gański, Henryk Ćwikliński, Sławomir Snopek, Andrzej Sierpiński, zbiory Rodziny Żurakowskich i Benon Bujnowski.

FILM TV LUBLIN:

"Czy mogli dać więcej?" scenariusz i realizacja Piotr M. Bartoszewski

Organizatorzy wiedząc, że nie dotarli do wszystkich miejsc lotniczej pamięci proszą Rodziny oraz inne osoby i organizacje o kontakt.

 

 

Cmentarz przy ul. Unickiej w Lublinie

Prandota Zbigniew, instruktor - pilot (17/1A/2)

Milnicka Ewa, skoczek spadochronowy (3A/4)

Grabowski Antoni, instruktor spadochronowy, pilot samolotowy i śmigłowców (7/1/3.10)

Komor Waldemar, mechanik lotniczy (22A 1/5)

Bartosiewicz Waldemar, skoczek spadochronowy (2/2/27)

Marchewka Jerzy,

Ratajczak Bronisław, senior lotnictwa, Powstaniec Wielkopolski (23/4/12)

Cmentarz Wojskowy, ul. Lipowa w Lublinie

Zołotow Paweł, nestor lotnictwa polskiego, pilot samolotowy (P2K-VI-10)

Kowalczuk Jerzy, instruktor spadochronowy, pilot, wielokrotny mistrz spadochronowy Polski (P1KH -I -11)

Raże Józef, porucznik pilot (P1 D -I - 12)

Spasiewicz Tadeusz, pilot samolotowy (P1L - III - 27)

Dolar Stanisław, pilot samolotowy (P1L - VI - 43)

Kułakowski Władysław, pilot samolotowy (P1L - VI -45)

Sokołek Bolesław, pilot samolotowy (P1 KH - I - 1)

Węgier Eugeniusz, papieski pilot samolotowy i śmigłowców( obok Jerzego Kowalczuka)

Działak Jan, pilot samolotowy ( obok w alejce Jerzego Kowalczuka)

Papiewski Ryszard, pilot samolotowy i śmigłowców

Kempisty Kazimierz, papieski pilot samolotowy i śmigłowców

Papajski Tadeusz, pilot samolotowy i śmigłowców

Szlendak Czesław, mechanik lotniczy

Grabos Franciszek, majster w Lubelskiej Fabryce Samolotów

Cmentarz Prawosławny, ul. Lipowa w Lublinie

Stypuła Tadeusz, pilot szybowcowy

Fita Mieczysław, pilot szybowcowy

Piasecki Zbigniew, pilot samolotowy

Cmentarz Ewangelicki, ul. Lipowa w Lublinie

Lesiewicz Jan, pilot samolotowy

Cmentarz Komunalny przy ul. Białej w Lublinie

Krasucki Karol, zawiadowca lotniska (P4KW -V -7)

Krasucki Adam, pilot szybowcowy i śmigłowców (P4KW - V -7)

Dufajn Aleksander pilot samolotowy (P3KZ - I -4)

Kędra Romuald, pilot samolotowy (P4KT - II -6)

Stelmach Leonidas, inżynier, mechanik lotniczy (P3KJ - II -13)

Rózga Wacław, prezes Aeroklubu Lubelskiego

Cmentarz przy ul Lipowej

Ciesielski Andrzej, instruktor, pilot samolotowy i szybowcowy (sek. 35A /I-14)

Ciesielski Grzegorz, instruktor, pilot samolotowy, śmigłowców i szybowcowy (sek. 35A /I-14)

Ignasiak Henryk, instruktor, pilot samolotowy i szybowcowy (sek. 35A)

Majewska Pelagia, pilotka i instruktorka szybowcowa, pilotka samolotowa, pierwsza Polka

odznaczona Medalem Lilienthala /1960r. (sek. 30A /XXI-27)

Majewski Tadeusz, pilot samolotowy i szybowcowy (sek. 30A /XXI-27)

Wiśnicki Stefan, instruktor pilot samolotowy

Puławski Zygmunt, konstruktor lotniczy

Wałecki Andrzej, skoczek spadochronowy (sek. 31 /XXV A-13)

Bogucki Edward, pilot szybowcowy (sek. 25A /XII-9)

Klimkiewicz Zbigniew, skoczek spadochronowy, pilot szybowcowy (sek. 8 /VIII - 16)

Klimkiewicz Zdzisław, działacz lotniczy (sek. 25 /X-6)

Plitnik Stanisław, pracownik Aeroklubu Lubelskiego (sek.23A /VIII- 5)

Bochyński Zbigniew, instruktor, pilot szybowcowy

Fijałkowski Wiesław, instruktor szybowcowy i samolotowy (sek. 19B /V-19)

Opaliński Mieczysław, instruktor modelarstwa lotniczego (sek. 20B /VI - 14)

Czapliński Wiesław, instruktor szybowcowy (sek. 29B /VI - 1)

Studziński Leszek, pilot szybowcowy (sek. 20A /XI - 23)

Blicharz Stanisław, pilot szybowcowy (sek. 14 /X - 22)

Daczko Jan, pilot samolotowy (sek. 13 /XIV - 31)

Niemierski Henryk, pilot szybowcowy i samolotowy (sek. 7 /IX - 6)

Respond Andrzej, pilot szybowcowy i samolotowy (sek. 8 /I - 6)

Rybacki Tadeusz, pilot samolotowy (sek. 8 /I - 2)

Jach Franciszek, pilot samolotowy (sek. 33 /XI - 7 )

Niedźwiecki Teodor, pilot szybowcowy i samolotowy (sek. 34 /XVI - 15)

Tarłowski Józef, działacz lotniczy

Karaś Stanisław, pilot samolotowy, uczestnik Bitwy o Anglię (16c)

Łużniak Bolesław, pilot samolotowy (16c)

Klichowski Zygmunt, mechanik lotniczy(16c/3/10)

Kwapiszewski Czesław, skoczek spadochronowy (23b/7/10)

Gerłowski Henryk, działacz lotniczy, prezes Aeroklubu Lubelskiego (18c/3/28)

Puchała Walery, pracownik Ligii Lotniczej (15c/22/20)

Cynke Bartłomiej, pilot samolotowy (12a/2/13)

Zwolak Wieslaw, działacz lotniczy (16c/7/1)

Pawłowski Jerzy, działacz lotniczy

Cordee Jerzy, pilot samolotowy, strażak

Marcin Nowakowski

Bernard Fijołek

Lublin, Zemborzyce, ul. Pszczela

Józef Górka

Cmentarz w Wąwolnicy

Martyna Eugeniusz, instruktor, pilot

Cmentarz na Majdanku w Lublinie

Filak Ryszard, pilot samolotowy (B - I - 17)

Makarczuk Zbigniew, pilot szybowcowy i samolotowy (B - IV - 19)

Brzyski Tadeusz, pilot szybowcowy i samolotowy (J2 VII - 8)

Wiejak Marian, mechanik lotniczy (J3 - VIII - 11)

Grabarczyk Kazimiera, skoczek spadochronowy, pilot szybowcowy (R4VI-17)

Mazoń Irena, pilot samolotowy (R7 - I - 72)

Siewierski Jan, prezes Aeroklubu Lubelskiego (N6 - VII - 4)

Moszyński Konrad, pilot szybowcowy (K8 - II - 20)

Łukanowski Ryszard, instruktor spadochronowy, pilot szybowcowy, samolotowy i śmigłowców (S5K10 - III - 3)

Dyczkowski Jerzy, pilot szybowcowy, samolotowy i śmigłowców (S6 K3 - III - 15)

Bartoszek Jerzy, pilot szybowcowy, samolotowy i śmigłowców (S4K7 - IV- 1)

Stroński Włodzimierz, skoczek spadochronowy, instruktor szybowcowy (S4 K6 - II - 21)

Turczyniak Aleksander, pilot samolotowy (S8 K11 - IX - 6)

Zając Edward, działacz lotniczy, prezes Aeroklubu Lubelskiego (Z5 - I - 41)

Kaczorowska Jadwiga, pracownik Aeroklubu Lubelskiego (Z8 - I - 14)

Szafraniec Henryk, pracownik Aeroklubu Lubelskiego (M7 - V - 8)

Bosak Marian, instruktor spadochronowy (L3- IV - 6)

Szałek Lucjan, działacz lotniczy (Z16 -I -11)

Ozimek Władysław, działacz lotniczy (Z12 - II -14)

Nowicki Lech, pilot samolotowy (K4 -I -3)

Dubaj Jan, pilot samolotowy i śmigłowców (S6-K9-II)

Kibil Antoni, pilot samolotowy (Z!2 - I -18)

Jukowski Andrzej, pilot szybowcowy, samolotowy i śmigłowców (3 -V -17)

Banecki Marek, pilot szybowcowy, samolotowy i śmigłowców (3 - V - 18)

Kamiński Stanisław, konstruktor lotniczy (Z - 6 -28)

Paździor Julian, gen. pilot (Z 5 -12 /II rząd)

Wiącek Stanisław, pilot samolotowy i śmigłowców (B3 - 2 -8)

Wojciechowski Stanisław, pilot samolotowy (S - 5 K -12 VII -14)

Gerung Marek, działacz lotniczy (S - 6 K -12 IV - 33)

Mysłowski Józef, pilot

Radyno Stanisław, pilot

Hadrawa Adam, konstruktor lotniczy (L2/4/19)

Jaszczak Jan, pilot samolotowy i śmigłowców (M2/8/14)

Kasprzak Stanisław, skoczek spadochronowy

Pyzikowski Ryszard, pilot samolotowy

Jaworska Wiesława, konstruktor lotniczy

Cmentarz na Kalinowszczyźnie w Lublinie

Kotyra Edward, instruktor, pilot

Korneluk Zbigniew, instruktor, pilot, mechanik lotniczy

Cmentarz w Konopnicy

Gawryl Czesława, pracownik Aeroklubu Lubelskiego

Żydek Czesław, mechanik lotniczy

Oleksy Waldemar, mechanik lotniczy

Rodzik Witold, skoczek spadochronowy

Gargol Mirosław, mechanik lotniczy

Porębski Stanisław, mechanik lotniczy, pilot samolotowy

Pietrzak Leszek, mechanik lotniczy

Grzelak Zygmunt, mechanik lotniczy

Gajewski Florian, mechanik lotniczy

Łoboda Stanisław, pracownik Aeroklubu Lubelskiego

Rejak Stanisław, mechanik lotniczy

Ćwirta Stefan, mechanik lotniczy

Żydek Jan, mechanik lotniczy

Gawryl Sławomir, pilot szybowcowy

Powązki w Warszawie Kwatera Lotników

Kołaczkowski Wojciech, pułkownik pilot, dowódca Dywizjonu 303

Łokuciewski Witold, pułkownik pilot, dowódca Dywizjonu 303

Łochocki Tadeusz, kapitan Polskich Linii Lotniczych LOT

Cmentarz na Okęciu przy ul. Lipowczana

Wiciejowski Włodzimierz, podpułkownik pilot, instruktor samolotowy i szybowcowy

Śliwczyński Ryszard, instruktor pilot

Cmentarz w Świdniku

Kasperek Janusz, instruktor, pilot wielokrotny mistrz Polski i Świata w akrobacji lotniczej

Kurtz Wacław, mechanik lotniczy

Szczerbakiewicz Roman, mistrz Polski w sportach motocyklowych

Zach Paweł, pilot szybowcowy

Kaleta Julian, instruktor, pilot szybowcowy, samolotowy i śmigłowców

Góra Tadeusz, gen. pilot, uczestnik bitwy o Anglię, pierwszy zdobywca Medalu Lilienthala /1938 r., najwyższego międzynarodowego odznaczenia szybowcowego przyznawanego przez Międzynarodową Federację Lotniczą (FAI)

Wzówka Krzysztof, konstruktor lotniczy

Widelski Piotr, pierwszy technik Aeroklubu Lubelskiego

Sobczyk Edward, pilot szybowcowy, mechanik lotniczy

Szczepek Władysław, pilot

Milcarz Eugeniusz, pilot samolotowy i śmigłowców

Nowak Mirosław, mechanik lotniczy

Stankiewicz Władysław, konstruktor lotniczy

Dobrowolski Wiktor, mechanik lotniczy

Żegleń Krzysztof, mechanik lotniczy

Strzałkowski Zbigniew, mechanik lotniczy

Ochalik Janusz, pilot samolotowy i śmigłowców

Sieńczyk Edward, instruktor spadochronowy

Bugajski Władysław, pilot, mechanik lotniczy

Cmentarz w Bełżycach

Vaćlav Peśokća, pilot, 

Cmentarz w Babinie

Jacek Bartoszcze, generał pilot, 

Cmentarz w amerykańskiej Częstochowie USA

Jerzy Rudlicki, konstruktor;  Szczepan Grzeszczyk, szybownik

Cmentarz parafialny kościoła św. Jadwigi w Barry's Bay /Ontario - Kanada/

Janusz Żurakowski, pilot WP, pilot doświadczalny,

Cmentarz w Warszawie-Wawrzyszewie

Bronisław Żurakowski, konstruktor lotniczy, pilot szybowcowy 

Cmentarz w Białymstoku

Moniuszko Justyna, spadochroniarz


© Dział Programów - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie