Owady
Doktora Skomry
2020

OWADY STANISŁAWA SKOMRY
Wystawa fotograficzna Doktora Skomry wraz z cyklem zajęć edukacyjnych o owadach.