Ppor. pil. Eugeniusz Kasprzak

Ppor. pil. Eugeniusz Kasprzak

Uroczystość mianowania na stopień oficerski
w Szkole Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich
w Lublinie - 22 IV 2015 r.

Strona internetowa SP nr 31 im. Lotników Polskich -->
© Dział Programów - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie