Eugeniusz Kwiatkowski - Wielki Gospodarz
biografia wystawa o Kwiatkowskim o programie  
         
szkoła w Lublinie
szkoły w Polsce

| o programie | kalendarium | tło epoki | wydawnictwa | portret

autorzy: Dorota i Benon Bujnowscy

Program powstał jesienią 1992 r. i jest systematycznie rozbudowywany. Jego celem jest gromadzenie, opracowywanie i prezentacja materiałów związanych z osobą i działalnością Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Dlaczego jest to ważna sprawa?

Ponieważ dotyczy ona obrazu polskiego bohatera narodowego - od co najmniej 200 lat jedynym wzorcem byli wodzowie, powstańcy, konspiratorzy, męczennicy, a etos walki znacznie dominował nad etosem pracy. W obecnej rzeczywistości, gdy nasza praca decyduje o naszej przyszłości, jest bardzo ważne i to nie tylko w edukacji młodego pokolenia, aby ten obraz poszerzyć o ludzi sukcesu ekonomicznego i dobrych gospodarzy w skali kraju. Jednym z największych gospodarzy w 1000-letniej historii Polski był Eugeniusz Kwiatkowski.

"Eugeniusz Kwiatkowski należy do tych nielicznych postaci historycznych, których znaczenie i ranga w miarę upływu lat nie maleją, lecz rosną. Właściwie dopiero z perspektywy półwiecza widzimy, że niemal wszystko, co określamy mianem największych osiągnięć Polski przedwojennej, było dziełem tego człowieka: Gdynia i polska flota handlowa, Mościce i rozbudowa Warszawskiego Okręgu Przemysłowego, Stalowa Wola i COP. Można rzec jeszcze więcej: w całej naszej tysiącletniej historii nie było może nikogo, kto na polu gospodarczym zdziałałby tak wiele i tak mądrze w czasie tak bardzo krótkim... W ciągu kilku zaledwie lat odmienił przecież Kwiatkowski oblicze polskiej ziemi; jak pisał wtedy Melchior Wańkowicz: w miejsce kraju "leśnego i polnego" zaczął powstawać kraj "zbrojny i przemysłowy". W tym rozmachu i w tym błyskawicznym tempie ówczesnych poczynań ministra jest coś zapierającego dech, coś przypominającego - nie bójmy się takich porównań- szerokość perspektywy działań Stanisława Staszica lub wyzwoloną społeczną energię czasów Kazimierza Wielkiego..."

Andrzej Romanowski, we wstępie do:
E. Kwiatkowski "W takim żyliśmy świecie"

Głównym adresatem programu są uczniowie szkół średnich oraz studenci . W ramach programu przygotowaliśmy kilka wystaw fotografii na planszach 100x70 oraz liczne wystawy okolicznościowe, opracowujemy dokumentację prasową, wideo i fotograficzną, wydajemy katalogi, broszury, karty pocztowe i kalendarze, organizujemy i uczestniczymy w sesjach i spotkaniach oraz prezentujemy wystawę w Internecie.

www.mdk2.lublin.pl
© 2002 Dział Programów i Promocji Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie