Eugeniusz Kwiatkowski - Wielki Gospodarz
biografia wystawa o Kwiatkowskim o programie  
         
szkoła w Lublinie
szkoły w Polsce

| fotografie po kolei | slajdy | okresy | źródła | autorzy fotografii|

Autorzy fotografii:

  • Marcin Dobrzykowski
  • Marek Holzman
  • K. Komorowski
  • Alojzy Kwiatkowski
  • A. Siemaszko
  • Z. Garzyński

www.mdk2.lublin.pl
© 2002 Dział Programów i Promocji Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie