Eugeniusz Kwiatkowski - Wielki Gospodarz
biografia wystawa o Kwiatkowskim o programie  
         
szkoła w Lublinie
szkoły w Polsce

| fotografie po kolei | slajdy | okresy | źródła | autorzy fotografii|

Autorzy dziękują Pani Ewie Obrąpalskiej i wszystkim Osobom bez pomocy których ta wystawa niemogłaby powstać.

Dorota i Benon Bujnowscy
www.mdk2.lublin.pl
© 2002 Dział Programów i Promocji Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie