Eugeniusz Kasprzak

Pomnik pilotów w Warszawie

© Dział Programów i Promocji - Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie