23 V 2016 r.

Dzień Patrona w SP im. Dywizjonu 301
w Leszkowicach

Fotoreportaż