22 OGÓLNOPOLSKI KONKURS
MŁODYCH WOKALISTÓW I ZESPOŁÓW WOKALNYCH
LUBLIN '2021PATRONAT


Regulamin i karta zgłoszenia 22 edycji konkursu DEBIUTY 2021

Wyniki I etapu konkursu
GRATULUJEMY! Szczegółowe informacje dotyczące II etapu prześlemy poprzez e-mail

Zobacz finał 20 edycji:

DEBIUTY jako przedsięwzięcie edukacyjne

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Młodych wokalistów i Zespołów Wokalnych "Debiuty" od 2000 roku. Minister Edukacji i Nauki podkreślając walory artystyczne i edukacyjne, przejął patronat od 5 edycji konkursu. Od pierwszej edycji Konkurs patronuje i funduje nagrody: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Lubelski, Prezydent Miasta Lublin, Lubelski Kurator Oświaty i Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Realizacja przedsięwzięcia stwarza możliwość spotkania młodych wokalistów z naszego regionu z kolegami z kraju, sprzyjając ich rozwojowi, nie tylko muzycznemu. "Debiuty wokalne" w Lublinie stały się ważną imprezą muzyczną w kraju, podkreśla to corocznie miesięcznik "Ruch Muzyczny". Konkurs promują ważne portale Internetowe. Uczestnikami konkursu są soliści i zespoły wokalne w wieku 15-21 lat. Konkurs jest dwuetapowy. Nagrodą dla zwycięzców I etapu są warsztaty muzyczne prowadzone przez wybitną wokalistkę Grażynę Łobaszewską. II etap to Koncert-Konkurs kończący się przyznaniem nagród przez jury, któremu przewodniczy p. Grażyna Łobaszewska. Konkurs jest podsumowaniem pewnego etapu pracy, daje młodym wokalistom odpowiedź na pytanie czy idą w dobrym kierunku i na ile już zbliżyli się do celu. Chcielibyśmy im przekazać także informację, że posiadają umiejętności potrzebne innym ludziom (stąd liczna widownia na różnych etapach konkursowych prezentacji, nagrody, goście, aparaty i kamery) z których mogą korzystać w różnych sytuacjach, nie tylko wykonując zawód piosenkarza. Jako placówka jesteśmy w stanie zapewnić im dobrą organizację i edukację na wysokim poziomie, poznanie naszego miasta i udział w liczących się wydarzeniach artystycznych miasta. W Konkursie każdego roku bierze udział stu-kilkudziesięciu młodych wokalistów. Koncerty finałowe rejestrowane są na płytach DVD, stronie www, przygotowywana jest dokumentacja fotograficzna oraz wystawy. Uczestnicy i Laureaci wywożą oprócz wrażeń muzycznych przekonanie, że Lublin jest urokliwym miastem i chętnie tu wrócą. Po dwudziestu edycjach mamy informacje, że kilkanaście osób podjęło studia w naszym mieście.