FILM

FILM:
styczeń
2021 r.

¦piewamy kolędy

"Oto o Północy" ¶piewa Anastazja, córka Grzegorza z Lublina wraz z Zespołem."Kolędowanie w ko¶ciele. Parafia Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa. Schola Pana Marka i instrumentali¶ci ze szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w GdyniKolędy w wykonaniu Darii Zielińskiej (vocal, klarnet) i Hanny Pysz (flet) z Pracowni Muzycznej Pana Mariana Pędzisza.