PLENER

SIERPIEŃ
2020 r.

Plener rzeźbiarski

W ogrodzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie po sierpniowym plenerze Pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry pozostały prace sześciorga twórców: Pani Natura Edmunda Szpakowskiego, Ława z bobrem Mieczysława Wojtkowskiego, Szczupak Sylwestra Sowy, Ptaki: dudek, gołąb i wróbelek Joli Kędzierskiej, Żuraw Andrzeja Mirończuka i Żuk Roberta Sadło. Czekają na powrót dzieci do szkoły i swoją podróż nad Bystrzycę. Może myślą o powrocie za rok do Lublina rzeźbiarzy? Foto. Adam z Ordonki i Benon Bujnowski