PLENER

PLENER:
sierpień
2020 r.

Plener rzeźbiarski

MDK2 : 15 lat po...

W ogrodzie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie odbył się sierpniowy plener zorganizowany już po raz drugi przez Pracownię Sztuki Zaangażowanej Społecznie Rewiry z CK w Lublinie. Sześcioro artystów po tygodniu, nie tylko z piłą i dłutem, pozostawiło w Lublinie sześć wielkich, drewnianych rzeźb, które znajdą swe miejsce nad Bystrzycą.

Pani Natura to praca Edmunda Szpakowskiego, a towarzyszą jej Ława z bobrem Mieczysława Wojtkowskiego, Szczupak polujący Sylwestra Sowy, Ptaki: dudek, gołąb i wróbelek Joli Kędzierskiej, Żuraw w tataraku Andrzeja Mirończuka i Żuk toczący naszą kulę Roberta Sadło.