WYSTAWA

WYSTAWA:
18 MAJ
2020 r.

W Lublinie 9 czerwca 1987 r.
w obiektywie lubelskiego fotoreportera Jacka Mirosława

MDK2 : 15 lat po...

W Lublinie 9 czerwca 1987 r.

w obiektywie lubelskiego fotoreportera Jacka Mirosława
18 maja 2020 r. w Lublinie w setną rocznicę urodzin Jana Pawła II

Podczas trzeciej podróży apostolskiej do Polski, w dniach 8-14 czerwca, Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, Częstochowę i Łódź.

Lublin

1. Były niemiecki obóz koncentracyjny Majdanek. Przemówienie Papieża: Niech to będzie memento dla wszystkich pokoleń, że człowiek nie może stać się dla człowieka katem, że musi pozostać dla człowieka bratem.

2. Katedra Lubelska. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem i obrazem Matki Boskiej Płaczącej.

3. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Przemówienie w Auli "Jakie są perspektywy tego pokolenia?" Spotkanie ze studentami i profesorami KUL na dziedzińcu uniwersyteckim. Liturgia Słowa. Homilia: Jeżeli służysz Prawdzie, służysz wolności, wyzwalaniu człowieka i Narodu.

4. Dzielnica lubelska Czuby. Msza kongresowa połączona ze święceniami kapłańskimi 46 diakonów. Homilia papieska: Służyć Bogu - służyć ludziom.

Czyż nie są "światłem i solą ziemi" ci wierzący, którzy we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza w środowisku pracy starają się wprowadzać w czyn zasady Ewangelii, sprawiedliwości, solidarności? Waszym zadaniem, drodzy neoprezbiterzy, będzie współpraca ze świeckimi w poczuciu odpowiedzialności za Kościół, za chrześcijański kształt polskiego życia. Trzeba świeckich darzyć zaufaniem. Maja oni, jak uczy Sobór Watykański II, swoje miejsce i zadanie w wykonywaniu potrójnej misji Chrystusa w Kościele. Jest w nich wielki potencjał dobrej woli, kompetencji i gotowości służenia.