Wydarzenie

wydarzenie:
grudzień
2021 r.

Ostatnia bramka roku 2020. Po raz 17

Ostatnia bramka roku 2020. Po raz 17.
Max Sprawka, Patryk Błaszczak i Z.F. z nimi.
Max strzelił ostatnią bramkę.