WYSTAWA

WYSTAWA:
MARZEC
2020 r.

JANUSZ KIRENKO - OD REALIZMU DO ABSTRAKCJI

MDK2 :Janusz Kirenko

 

Wystawy Janusza Kirenko: Moja Ikona i Natura - cykl obrazów niefiguratywnych

 


O Autorze

Prof. dr hab. Janusz Kirenko, "od zawsze" związany z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dorobku naukowym posiada 24 monografie autorskie i współautorskie, ok. 250 rozpraw i artykułów naukowych, raportów z badań, prac redakcyjnych i opracowań dydaktycznych w formie koncepcji kształcenia z zakresu edukacji specjalnej i zdrowotnej, rehabilitacji, pracy socjalnej, pedagogiki społecznej i pedeutologii. Poza pracą naukowo-dydaktyczną i działalnością społeczną zajmuje się malarstwem i poezją. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Wydał osiem tomików wierszy w konwencji haiku oraz autobiograficzną Chwilę.

 

O wystawie - Moja Ikona

 

Artysta wyraźnie podkreśla, że nigdy nie usiłował tworzyć ikon w rozumieniu przedmiotu kultu. "Wydźwięk artystyczny", jak sam to określa, okazał się ważniejszy od kanonu. Świadczy o tym przede wszystkim charakter elementów warstwy formalnej jego dzieła, jakże odległych od języka formalnego dawnego malarstwa ikonowego. Dla tego twórcy wartością nadrzędną wydaje się sama ekspresja plastyczna i tkwiące w niej wartości: kreacyjna, kompensacyjna, projekcyjna, terapeutyczno-katarktyczna. Może dlatego malarstwo ikonograficzne Janusza Kirenki nie schlebia nikomu i niczemu, wydaje się po prostu "wychodzić spod serca", ewoluuje wolne od epigonizmu formalno-artystycznego w kierunku artystycznego spełnienia. Jest sposobem na łączność ze światem zewnętrznym, na wysublimowaną manifestację stanów emocjonalnych, przemyśleń egzystencjalno-religijnych, kontemplację.


Profesor sam podkreśla, że to właśnie sztuka tworzy płaszczyznę pozytywnych relacji ze społeczeństwem, porozumienia z drugim człowiekiem, przezwyciężania własnej bierności, poczucia osamotnienia.


W moim odczuciu ikony Profesora Janusza Kirenki to jeszcze jeden dowód na to, że twórczość, w tym plastyczna, jako dziedzina świadomości ludzkiej w każdym przypadku stwarza możliwość samorealizacji, może pełnić funkcję osobotwórczą. Przede wszystkim nadaje głęboki sens naszemu istnieniu, jest przejawem zarówno potrzeby, jak i realizacji pełniejszego życia, w tym w wymiarze duchowości jednostki ludzkiej.


dr Urszula Tomasiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O wystawie - Natura - cykl obrazów niefiguratywnych"W prezentowanym cyklu obrazów niefiguratywnych nie dostrzega się potrzeby dialektycznej polemiki czy też odrzucania problematyki malarskiej wielkich mistrzów, lecz ponadczasowy dialog z dawnymi i nowoczesnymi klasykami koloru. Janusz Kirenko maluje obraz, a nie rzeczy. Zachowanie klasycznej współzależności między obrazem, malarzem, a naturą gwarantuje obiektywizm dzieła malarskiego. Pozwala też uzyskać artystyczną zależność między motywem malarskim - modelem strukturalnym dzieła malarskiego - i samym dziełem malarskim - obrazem, w praktyce płaszczyzną pokrytą barwami w odpowiednim porządku".

prof. Marta Uberman