WYSTAWA

WYSTAWA:
KWIECIEŃ - MAJ
2020 r.

15 LAT PO...

MDK2 : 15 lat po...

"15 lat po..."

Tuż po świętach wielkanocnych 2020 r. mieliśmy gościć w MDK2 przy Bernardyńskiej 14a absolwentów Wydziału Artystycznego UMCS i ich prace - "XV LAT PO...". Wszystko wokół wystawy i nie tylko niej oczywiście nagle stanęło, ale z Warszawy dotarła samotna tuba. Stała sobie na stole (aby nie zapomnieć o niej), aż w końcu otworzyliśmy ją i powiesiliśmy prace pana Jarosława - prezentowaliśmy je nawet
w kilku miejscach Galerii Po 111 Schodach.
(http://www.mdk2.lublin.pl/2020/15latpo/galeria/index_galeria.php)

Skontaktowaliśmy się też z panią Joanną, przed 15 laty Słupską, która miała u nas w 2004 r. wystawę dyplomową przygotowaną pod kierunkiem prof Artura Popka, pomysłodawczynią spotkania i wystawy mającej mieć tytuł "12 lat po..." - dzisiaj nie pamiętam dlaczego trzyletnie przesunięcie
nastąpiło. Ale widząc, że szykuje się "18 lat po..." rozpoczynamy działania online.


Pani Joanna dosłała swój tryptyk, wiszący obecnie w zamkniętej BWA w Zamościu i czekamy na materiały od pozostałych Państwa, nieuczestniczących uczestników. Prace nadesłane powinny być zaprezentowane przez Państwa w formie wiszącej, np. na domowej ścianie, balkonie, w lesie, podwórku, czyli tam gdzie wolno teraz przebywać i sfotografowane, a fotografie te oraz fotografie lub skany poszczególnych prac i tekst o Autorze lub też od Autora przesyłamy na znany już @, dobrze?).


Jak przyjdzie nam czekać na spotkanie do 18 rocznicy to plakaty i zaproszenia zrobimy pewnie w formie dowodu osobistego. Damy radę! Jak nadsyłane na fotografich prace uda się sprzedać to powstaną na wystawę nowe! Dacie radę?