WYSTAWA

WYSTAWA:
PAŹDZIERNIK
2019 r.

Stanisław Moskalewski - pierwszy Wojewoda Lubelski

MDK2 : Stanisław Moskalewski - pierwszy Wojewoda Lubelski

Stanisław Witalis Moskalewski

Pierwszy Wojewoda Lubelski po odzyskaniu niepodległości, polityk Narodowej Demokracji, działacz państwowy i społecznik. Odznaczony w 1922 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stanisław Witalis Moskalewski urodził się 28 kwietnia 1876 r. w Sieprawkach w parafii Garbów. Zmarł w Poznaniu 6 września 1936 r., został pochowany w Garbowie.

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski postanowieniem z 19 listopada 1919 roku mianował Stanisława Moskalewskiego Wojewodą Lubelskim i funkcję tę pełnił On do przeniesienia w stan nieczynny z dniem 3 listopada 1926 roku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 25 października 1926.

W pamiętnym 1920 roku Wojewoda był pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa i przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Obrony Państwa w Lublinie. Wojewoda Lubelski od 9 lutego 1924 r. do 31 marca 1926 r. był Nadzwyczajnym Komisarzem Oszczędnościowym przy Prezesie Rady Ministrów i wówczas obowiązki wojewody sprawował Jego zastępca dr Stanisław Bryła.