WYSTAWA

LIPIEC
2018 R.

Nazywa się Lublin, Okręt Lublin
Most Kultury, wystawa zbiorowa.

WYSTAWA