< MDK NR 2 W LUBLINIE
WYSTAWA

WERNISAŻ:
29 VI 2018 R.
GODZ. 11:00

MALEŃKIE HISTORIE
Justyna Szewczyk, Marcin Rozwałka
słuchacze Lubelskiej Szkoły Fotografii.

WERNISAŻ