WYSTAWA

WYSTAWA:
LISTOPAD
2018 r.

25 lat wokół Lublina
Małgorzata Wzorek

Małgorzata Wzorek

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K Norwida w Lublinie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, gdzie uzyskała dyplom z malarstwa. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie sztuki na UMCS. Obecnie zajmuje się twórczością w zakresie malarstwa i rysunku oraz działalnością pedagogiczną. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków , Kazimierskiej Konfraterni Sztuki w Kazimierzu Dolnym, Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków, Grupy Kontrast. Ekspert MEN w zakresie przedmiotów artystycznych. Maluje głównie w technice akrylu oraz eksperymentuje własnymi technikami, w swoich pracach przedstawia głównie przestrzeń.

Artystka brała udział w licznych plenerach malarskich, aukcjach charytatywnych, kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i zagranicą.

Otrzymała nagrody:
wyróżnienie na XXX i XXXI Ogólnopolskim Biennale twórczości pedagogów plastyki _ Rzeszów, wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Biennale Twórczości Artystycznej - Lublin, nagrodę wojewody małopolskiego na IV Międzynarodowym Biennale Twórczości Artystycznej _ Tarnów, nagrodę Prezydenta miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę Prezydenta RP, Nagroda artystyczna Prezydenta miasta Lublin. Prace autorki znajdują się w prywatnych zbiorach na terenie Polski, Anglii, Niemczech, Rosji, Portugalii.