WYSTAWA

Wernisaż:
2 czerwca
2018 r.
godz. 18:00

WYBÓR
wystawa prac studentów
Instytutu Sztuk Wizualnych WA UZ

Pracownia Malarstwa
pod kier. dr. hab. Jarosława Łukasika prof. UZ