WYSTAWA

Wernisaż:
2 czerwca
2018 r.
godz. 18:00

WYBÓR
wystawa prac studentów
Instytutu Sztuk Wizualnych WA UZ

Pracownia Rysunku i Intermadiów
pod kier. dr hab Alicji Lewickiej-Szczegóły prof. UZ