WYSTAWA

Wernisaż:
2 czerwca
2018 r.
godz. 18:00

WYBÓR
wystawa prac studentów
Instytutu Sztuk Wizualnych WA UZ

Pracownia Grafiki Wydawniczej
pod kier. dr. Jacka Papla
Temat (tytuł każdego plakatu): BLUES - plakat literniczy