WYDARZENIE

WYDARZENIE:
9 LISTOPADA
2018 R.

100 lat niepodległej

Wystawa towarzysząca koncertowi galowemu z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości
"Przedszkolaki dla wolności" w Lubelskim
Parku Naukowo - Technologicznym w Lublinie"