WYSTAWA


24 marca
2017 r.

Tadeusz Kościuszko
200 . Rocznica Śmierci

Wystawa w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji