WYDARZENIE

13 STYCZNIA
2017 r.

Pierwszy rejs na stanowisku dowódcy okrętu ORP Lublin
kpt. mar. Katarzyny Mazurek, 13 I 2017 r.