WYSTAWA

PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
2017 r.

PoRa na Marię

Wizyta uczniów kl. 3c V L.O. im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Lublinie z opiekunami
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2