WYDARZENIE

4 KWIETNIA
2017 R.

'Przez Krakowskie pobiegniemy, tak jak dawniej...'
Literacki spacer ulicami z
'Poematu o mieście Lublinie' Józefa Czechowicza.