WYSTAWA

Wrzesień
2017 r.

Por. Jan Bołbott z KOP

Tynne w 2015 r. - przy bunkrze J. Bołbotta