WYDARZENIE

Wrzesień
2017 r.

Por. Jan Bołbott z KOP

Na Lipowej w Lublinie w 2017 r.