WYDARZENIE

Wrzesień
2017 r.

Por. Jan Bołbott z KOP

18 września 2017 r. - cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie