WYDARZENIE

11-14 VIII
2017 r.

90 lat Aeroklubu Lubelskiego
Lotnisko w Radawcu