WYDARZENIE

3 czerwca
2017 r.
godz. 17:00

3 CZERWCA NA BERNARDYŃSKIEJ
W NOC KULTURY

Dziecięce zabawy ludowe na Lubelszczyźnie