WYDARZENIE

3 czerwca
2017 r.
godz. 19:00

3 CZERWCA NA BERNARDYŃSKIEJ
W NOC KULTURY

Wernisaż wystawy 'Pociąg do Lublina'