WYDARZENIE

3 czerwca
2017 r.
godz. 20:00

3 CZERWCA NA BERNARDYŃSKIEJ
W NOC KULTURY

'Przez Krakowskie pobiegniemy tak jak dawniej'